Nederlands English
Welkom bezoeker, Wilt u inloggen of registreren?
Uw winkelwagen is leeg!

- Leer het Wilhelmus

Het Wilhelmus; het volkslied van Nederland

Het Wilhelmus is het Nederlandse volkslied. Het Wilhelmus weerspiegelt Willem van Oranjes tweestrijd inzake de opstand in de Nederlanden. Enerzijds probeert hij trouw te zijn aan de Spaanse koning, anderzijds is hij boven alles trouw aan zijn geweten, dat hem voorschrijft God en het Nederlandse volk te dienen.

Het lied bestaat uit vijftien coupletten die een acrostichon vormen: de eerste letters van de vijftien coupletten vormen de naam Willem van Nassov. De v is hierin als Romeinse letter een u, en de coupletten die destijds met een s begonnen, zou in modern Nederlands met een z beginnen.

Het Wilhelmus is het Nederlandse volkslied sinds 10 mei 1932.
Alleen het eerste en zesde couplet worden meesetal gezongen.


Luister naar het Wilhelmus en lees mee.


1.
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den Vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

6.
Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
Uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt


Bij Nederlandsalstweedetaal.nl  kunt u boeken bestellen over de Nederlandse cultuur onder de tab Over Nederland.